آدرس:
تهران، بزرگراه نيايش، تقاطع سردار جنگل شمالي ساختمان سهند شماره 171 طبقه اول واحد 19

تلفکس:
44848050 (021) 98+
44848508 (021) 98+

Info @ karno-co . com

©2010 All Rights Reserved | BROAD informations refer to catalogues & official site | web design indicates a Miadb project.