کاربرد: برای تهیه آب سرمایشی/گرمایشی و آبگرم مصرفی ساختمان‌های بزرگ
ناحیه تحت پوشش:
1,500m2 ~ 300,000m2
air-conditioned area/unit
قابلیت:
سرمایش
گرمایش
آب گرم مصرفی

سوخت:
گاز طبیعی، بیوگاز، گازوییل
ظرفیت سرمایش:
233kW-11,630kW
(66Rt-3,307Rt)
کارایی سرمایش در بار کامل: 136%
کارایی گرمایش: 93%

اعجاز آتش

چند قابلیت
تامین سرمایش، گرمایش و آبگرم مصرفی، هر سه بوسیله یک دستگاه.
ذخیره انرژی
40% ذخیره انرژی در مقایسه با سایر چیلرهای جذبی
کاملا ایمن
دارای گواهینامه‌های ایمنی معتبر از امریکا و اروپا
متنوع
منعطف با نیازهای مختلف مشتریان از منابع تامین انرژی، ظرفیت سرمایش و گرمایش، دمای آب و حد فشار.

مشخصات:
Chiller & water distribution system specifications
pdf


©2010 All Rights Reserved | BROAD informations refer to catalogues & official site | web design indicates a Miadb project.